BENG komt eraan!

BENG komt eraan!

BENG komt eraan!

Volantis Consultants heeft ervaring in het berekenen van woningen en utiliteitsgebouwen op basis van de NTA 8800. Vanaf 1 januari 2021 wordt de EPC vervangen door de BENG-regelgeving. De rekenmethodiek is hiervoor volledig aangepast en in lijn gebracht met Europese richtlijnen en normen. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Deze indicatoren, aangevuld met een TO juli, stellen kwalitatieve eisen aan het gebouw, gebouwvorm, thermische schil, installatie, energiegebruik en energieopwekking. Maar zeker ook aan thermisch discomfort door oververhitting in de zomer en de hieruit voortvloeiende maatregelen om actief of passief te koelen. Het als sluitstuk toepassen van PV-panelen op een gebouw is hierdoor veelal niet meer mogelijk en vraagt doordachte en integrale oplossingen.

Wij raden aan om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan om te voorkomen dat de gebouwen van 2020 tekort schieten in 2021. Volantis gaat graag met jullie op zoek naar de meest optimale oplossingen van morgen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Joris Ketelaars
Consultant / Adviseur Duurzaamheid
j.ketelaars@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands