Bijzonder monumentaal wonen in Valkenswaard

Bijzonder monumentaal wonen in Valkenswaard

Bijzonder monumentaal wonen in Valkenswaard

Met respect voor de historie en met zichtbaar kerkelijk karakter wordt in Valkenswaard een bijzondere woonomgeving gevormd: De Antonius. Een project dat bestaat uit 18 verschillende woningen, elk met een unieke uitstraling.

Op de hoek Eindhovenseweg en Carolusdreef in Valkenswaard herontwikkelt CRA Vastgoed de Antoniuskerk. Hierin worden 18 appartementen gerealiseerd. Volantis heeft een bijdrage geleverd in de vorm van bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek, energiezuinigheid en advies rondom stikstof.

Met name de uitdagingen op het gebied van geluidsuitstraling vanuit de omgeving naar de Paduakerk, als de geluidsuitstraling ten gevolge van de realisatie van dit plan, zijn binnen het ontwerpteam op een slimme en efficiënte wijze opgepakt. Ook de stikstofdepositie nabij een natura-2000 gebied was kritisch, maar is door een adequate aanpak binnen de wettelijke kaders gebleven. Vooral door knelpunten integraal te bekijken zijn binnen het plan mooie oplossingen gevonden waardoor klassieke en luxe appartementen gerealiseerd worden.

 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Tom Cremers
Technisch Commercieel Manager
t.cremers@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands