Borg Veiligheid

Borg Veiligheid

Beheers uw risico’s

Als gebouweigenaar wilt u een veilige omgeving (creëren) voor de gebruikers van uw pand, de omgeving en het milieu. Gedurende de ontwerpfase van het gebouw of tijdens het gebruik. In welke fase u zich bevindt, onze veiligheidsexperts dragen zorg dat u uw veiligheid volledig kunt borgen. Door uw risico’s inzichtelijk te maken, het juiste ontwerp te ontwikkelen/advies te geven en te voldoen aan- wet  en regelgeving. Zo maken wij uw risico’s beheersbaar.

Met Volantis als uw partner, is uw veiligheid op de meest efficiënte manier gewaarborgd.

Referentieprojecten:

 • AFP
 • Brightlands Chemelot Campus
 • DHL
 • Gezondheidszorgcentrum en groepswoningenn Gemert
 • Melals Chemicals Maastricht
 • Slokker Bouwgroep
 • Smile Plastics
 • Rockwool

   

Diensten

 • Risicomanagement omgeving
 • Veiligheid (brand, externe veiligheid, atex)
 • Gezondheid (geluid, blootstelling, gevaarlijke stoffen en risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E))

Contact

 • The Netherlands