Borg Veiligheid

Borg Veiligheid

Beheers uw risico’s

Als gebouweigenaar wilt u een veilige omgeving (creëren) voor de gebruikers van uw pand, de omgeving en het milieu. Gedurende de ontwerpfase van het gebouw of tijdens het gebruik. In welke fase u zich bevindt, onze veiligheidsexperts dragen zorg dat u uw veiligheid volledig kunt borgen. Door uw risico’s inzichtelijk te maken, het juiste ontwerp te ontwikkelen/advies te geven en te voldoen aan- wet  en regelgeving. Zo maken wij uw risico’s beheersbaar.

Met Volantis als uw partner, is uw veiligheid op de meest efficiënte manier gewaarborgd.

Referentieprojecten:

  • AFP
  • Brightlands Chemelot Campus
  • DHL
  • Gezondheidszorgcentrum en groepswoningenn Gemert
  • Melals Chemicals Maastricht
  • Slokker Bouwgroep
  • Smile Plastics
  • Rockwool

   

Diensten

  • Risicomanagement omgeving
  • Veiligheid (brand, externe veiligheid, atex)
  • Gezondheid (geluid, blootstelling, gevaarlijke stoffen en risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E))