Brandveilig verduurzamen met Volantis

Brandveilig verduurzamen met Volantis

Brandveilig verduurzamen met Volantis

Onlangs (29 september) heeft het webinar ‘Brandveilig verduurzamen van bestaande gebouwen’ van Bouwwereld plaatsgevonden. De belangrijkste stelling van de dag: “Brandveiligheid is hedendaags geen integraal onderdeel van de bouwkunde.” Wij, Volantis, erkennen deze stelling en brengen de expertise Brandveiligheid standaard onder in ons bouwtechnisch advies.

Waarom neemt Volantis verantwoordelijkheid?
Volantis zet in op verduurzamen van de bebouwde omgeving om de impact op het klimaat zo veel als mogelijk te beperken. Daarnaast bouwt Volantis voort op de huidige woningnood, in combinatie met de toename van de bevolking. Naar verwachting wordt de woningvoorraad tot 2040 uitgebreid met naar schatting 575.000 nieuwe hoogbouw appartementen. Aanvullend daarop zijn er ook nog genoeg bestaande woningen en hoge gebouwen die verduurzaamd dienen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toepassing van nieuw isolatie materiaal om warmteverlies te beperken en dus de energie efficiëntie te verhogen.

Uitgerekend de hoge gebouwen dienen in het kader van Brandveiligheid uitgebreid te worden geanalyseerd om veiligheid voor de mens te waarborgen.

Grenfell-tower
Op 14 Juni 2017 schrikt Londen op van de vlammenzee die ontstaan is in de Grenfell-tower. Velen zullen de beelden van deze brand nog op hun netvlies hebben staan. Inmiddels hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar deze brand en zijn belangrijke aanbevelingen gedaan. De aandacht is er weer op gevestigd dat er naar het brandgedrag van materialen in de eindtoepassing gekeken moet worden en niet alleen naar de bijdrage van de afzonderlijke componenten. Alle technische bouwstenen zijn er om een brandveilige, duurzame gevel te realiseren, nu alleen de implementatie nog.

Hoe neemt Volantis verantwoordelijkheid?
Binnen een bouw of renovatieproject komen erg veel partijen kijken. In de bouwfase heb je de leveranciers van bouwmaterialen, de ontwerpers en de aannemers die aan de wensen van de opdrachtgever willen voldoen. De interpretatie van het bouwbesluit met betrekking tot brandveiligheid is hierdoor onderbelicht. In dit proces, zijn de gebouweigenaren dus afhankelijk van de expertise van de ontwerpers en de gebruikers gaan er gemakshalve vanuit dat de overheid hierin een toezichthoudende rol heeft. Het ‘probleem’ lijkt geen eigenaar te kennen.

Volantis eigent het probleem toe en treedt op als regisseur binnen dergelijke trajecten. Zo richten wij ons op een duurzaam ontwerp maar ook op de detaillering om eventuele ‘zwakke plekken’ in het kader van Brandveiligheid te beperken. Vervolgens is het van belang dat de realisatie geschiedt zoals het ontwerp voorschrijft waardoor Volantis graag nauw betrokken blijft in de bouwfase. In de beheer en onderhoudsfase werkt Volantis proactief om uw gebouw zo duurzaam en veilig mogelijk te exploiteren. Dit doen we, door middel van een strategisch lange termijn plan voor uw gebouw, op maat gemaakt.

 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Jeroen Reumkens
Circular Innovation Consultant
j.reumkens@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands