Circulair Bouwen

Circulair Bouwen

Circulair bouwen

De circulaire ambities in Nederland richting 2050 liggen sky-high. De werkwijze van de bouw- en vastgoedsector zal daarom drastisch gaan veranderen. Momenteel is de bouwsector koploper als meest grondstofintensieve sector van Nederland. Jaarlijks wordt er 250 miljoen ton aan o.a. zand, hout, cement en staal verbruikt. Daarnaast produceert de bouw zo’n 24 miljoen ton afval per jaar, veruit het meeste van alle sectoren. Het spreekt voor zich dat in een circulaire economie dit anders aangepakt dient te worden. Het voordeel? Er is op korte termijn veel winst te boeken!

Demontabel bouwen

Door demontabel te bouwen kan een grote stap gezet worden. Grondstoffen worden op een verantwoorde manier verwerkt in demontabele bouwelementen. Dit betekent dat de levensduur van dit specifieke element verlengd wordt. Mocht het gebouw namelijk gesloopt gaan worden, dan kunnen de demontabele onderdelen op een andere locatie opnieuw gebruikt worden.

Het gebouw als grondstoffenbank

Door vastgoedbeheerders wordt de huidige waarde van een gebouw vooral gebaseerd op locatie, grootte en het verschil tussen exploitatiekosten en huuropbrengsten. In de toekomst zal hier een facet aan worden toegevoegd, namelijk het aantal demontabele bouwonderdelen dat een gebouw te bieden heeft.

Reduceer Stikstof

Door te bouwen met hergebruikte materialen, hoeven we geen aanspraak te maken op nieuwe grondstoffen. Voor de winning en de productie van bouwmaterialen is veel energie nodig, die vooral afkomstig is uit fossiele brandstoffen. Kortom, door demontabel te bouwen wordt er minder stikstof verbruikt.

De voordelen van circulair bouwen

Naast een toenemende waarde van het gebouw, biedt circulair bouwen nog meer voordelen:

  • Vermindert bouwafval
  • Geen nieuwe grondstoffen nodig
  • Meer flexibiliteit bij herbestemming
  • Langere (economische) levensduur bouwelementen
  • Stikstof reductie
  • Inspelen op een veranderende markt
  • Snellere bouwtijd

De rol van Volantis

Volantis vervult een voortrekkersrol op het gebied van circulariteit. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd op het gebied van demontabel bouwen, materiaalgebruik en duurzaamheid. Wij nemen graag het voortouw en enthousiasmeren projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders en bewoners over de mogelijkheden van demontabel bouwen.

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Luc Stoot
Manager Building & Structures
l.stoot@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands