Circular Design Group groeit door!

Circular Design Group groeit door!

Tijdens de Advisory Board Dinner van de Circular Design Group is de samenwerkingsovereenkomst met de Fontys Hogescholen formeel bekrachtigd door Hans Nederlof, College van Bestuur. Een initiatief van vier bedrijven om samen met kennisinstellingen nieuwe circulaire materialen, systemen en concepten te ontwikkelen voor de industriële gebouwde omgeving. Het initiatief past in de programmalijnen van Techno Valley Limburg. De kennis en business worden gebundeld in Villa Flora.

In navolging van de HAS Venlo is nu ook de samenwerking met Fontys Hogescholen officieel bekrachtigd. Onder toeziend oog van Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur voor de Provincie Limburg, en de Raad van Advies (Tjebbe Smit, Océ-Technologies en Jan Loonen, Regio Venlo, gemeente Venray) werd de handtekening gezet. Hans Nederlof, treedt tevens toe in de Raad van Advies.

De Venlose bedrijven Volantis, DeJaTech, B|A|S Research & Technology en Hotraco Group uit Horst aan de Maas hebben onlangs met de Fontys de handen ineen geslagen om samen circulaire materialen, systemen en concepten te ontwikkelen voor de industriële en agrarische gebouwde omgeving.

Het project Circular Science Center is per 1 januari 2017 van start gegaan. In dit eerste pilot-jaar zijn de doelstellingen ruimschoots behaald en hebben 20 studenten in 12 projecten met wisselende samenstellingen onderzoek gedaan naar diverse circulaire thema’s in de gegeven projectkaders.

De Circular Design Group en haar partners brengen de slimste geesten uit de academische wereld, dienstverlenende organisaties en industrie bij elkaar om frisse ideeën te creëren en met die deskundige kennis en ervaring SNELLER en BETER nieuwe oplossingen te maken.

Met behulp van hun eigen engineers, marketeers en business developers, wordt met studenten en onderzoekers op een nieuwe innovatieve wijze samengewerkt. Deze werkwijze zal leiden tot nieuwe circulaire producten, diensten en concepten op de gebieden van energie, water, materialen, procesbeheersing, klimaatbeheersing en flexibele en circulaire gebouwen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan innovatieve energieopwekking, waterzuivering, ontwikkeling van biologisch afbreekbare materialen, sensortechnologie en klimaatbeheersing.

Klanten zijn stakeholders uit de gebouwde omgeving, intermediairs en projectontwikkelaars. Verder ook de industrie en bedrijven in logistiek & agro en onderwijsinstellingen, die op een circulaire wijze hun gebouwen willen vernieuwen en uitbreiden.

Er wordt nauw samengewerkt met een aantal partners waaronder kennisinstellingen (zoals Fontys, HAS, Zuyd Hogeschool, Avans Hogeschool en TU Eindhoven). Het initiatief wordt mede ondersteund door de Regio Limburg Noord en de Provincie Limburg.