Circulariteit

Beginnen is belangrijker dan perfect zijn

Circulariteit

Circulair bouwen en renoveren: Natuurlijk het goede doen

Duurzaam, Cradle to Cradle, The Natural Step of circulair, zoals wij het bij Volantis noemen. Er worden vele termen gegeven aan innovatief bouwen en renoveren met respect voor milieu, klimaat, gezondheid – en de kosten, niet te vergeten. Nog lang niet iedereen waagt zich eraan, maar voor Volantis, en Bas van de Westerlo, business unit manager Circularity, is het een vanzelfsprekendheid. ‘Ik wil de goede dingen goed doen.’ Hoe hij dat doet, samen met zijn collega’s? Soms door gewoon aan een project te beginnen en circulariteit op organische wijze beleving en vorm te geven. Soms door de opdrachtgever méér te geven dan die gevraagd had. En soms door afgeschreven gebouwen met slimme oplossingen een tweede leven te geven.

Circulaire ambitie

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn: geen afval meer, niets wordt meer gestort of verbrand. Alle materialen zijn losmaakbaar en herbruikbaar, en vanzelfsprekend kwalitatief veilig en verantwoord (niet toxisch). Als tussenstap is het doel geformuleerd om in 2030 50% minder primaire grondstoffen dan nu te gebruiken. De overheid geeft met maatregelen een duw in de rug om die ambities waar te maken. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de BENG-eisen, per 1 januari 2021.

“Duurzaamheid kwam er in de praktijk op neer dat de dingen minder slecht gedaan werden. Minder fossiele brandstoffen, minder CO2 uitstoot. Maar in de basis ben je dan nog steeds de verkeerde dingen aan het doen. Doe liever de dingen goed, in plaats van minder slecht.” 

De rol van Volantis

Volantis is een spin in het web, een ketenregisseur die samen met opdrachtgever en architect het hele projectteam, inclusief toeleveranciers, bij de hand neemt om zo circulair en gezond mogelijk te bouwen. We komen met slimme oplossingen waarbij we grenzen durven te verleggen. In het kader van toekomstig hergebruik zorgen we natuurlijk ook voor zaken als materiaalpaspoorten en remontageplannen.

Wij kunnen circulariteit verbinden met alle disciplines die wij in huis hebben. Onze experts in de installatietechniek ontwikkelen gezonde installaties met een circulair verdienmodel, onze constructeurs en collega’s van architectuur geven materialenadvies en werken tot in de puntjes remontabele constructies uit. Als je van tevoren weet hoe je toekomstig een constructie uit elkaar kunt schroeven, weet je ook hoe je die om te beginnen het beste in elkaar zet.

Gezonde gebouwen

Circulair bouwen is een vertaling van de voordelen van die effectiviteit. Een circulair gebouw is beter voor je gezondheid. Dat gaat verder dan louter het gebruik van ‘gezonde materialen’ en te vermijden materialen. Je bent 90% van de tijd binnen. De hoogte van CO2, ventilatie, akoestiek, daglicht, fijnstoffen, temperatuur, luchtvochtigheid: het zijn allemaal componenten die invloed hebben op hoe wij ons voelen in een gebouw, en dus hoe productief en energiek we zijn. Nog een pluspunt dat niet uit het oog verloren mag worden: de beleving van wonen of werken in een circulair gebouw. Het is, behalve gezond voor geest en lichaam, ook esthetisch fraai dankzij de toepassing van natuurlijke, levende materialen.

Volantis Consultants

Volantis Circular

Volantis Circular begeleid organisaties en projectteams in de strategische transitie naar een circulaire bedrijfsvoering door positieve impact te maken en met projecten letterlijk te bouwen aan een circulair morgen. Volantis Circular is meer dan alleen een adviseur. Door het initiëren en uitvoeren van agendazettende (onderzoeks)projecten spelen we in op de vragen die zich (gaan) voordoen in de transitie naar een circulaire economie.

Contact

  • The Netherlands