COVID-19 in relatie tot gebouwen

COVID-19 in relatie tot gebouwen

COVID-19 in relatie tot gebouwen

Een gezond binnenklimaat is, zeker gedurende deze COVID-19 pandemie, van levensbelang. De juiste voorzorgsmaatregelen treffen is noodzakelijk, ook op het gebied van ventilatie- en luchtbehandelingssystemen en sanitaire installaties.

De voornaamste vormen hoe een virus wordt overgedragen zijn via:

  1. druppels (hoesten of niezen van een besmet persoon);
  2. direct en indirect contact (aanraken van mensen of besmette oppervlakten);
  3. fecaal-oraal (doorspoelen van ontlasting bij een toilet);
  4. lucht (verdamping van druppels waardoor lichte druppelkernen ontstaan).

Vooralsnog wordt bij de COVID-19 pandemie overdracht via druppels (1) en contact (2) als voornaamste overdrachtsvormen erkend. Hier zijn al maatregelen voor getroffen zoals het hoesten / niezen in de elleboog, geen handen schudden en 1,5 meter afstand houden.

Indirect heeft de Wereldgezondheidsorganisatie onderkend dat fecaal-oraal (3) ook een overdrachtsvorm kan zijn, door de voorzorgsmaatregel te benoemen als ‘spoelen van toilet met gesloten deksel’. Conform het ALARA-principe wordt de aandacht ook gevestigd op overdracht via de lucht (4), ondanks dat hiervoor nog beperkte evidentie is.

Controle droge vloerputten, watersloten en sifons

Uitgedroogde droge vloerputten, watersloten en sifons leiden tot een open verbinding met het rioleringssysteem. Vooral uitgedroogde vloerputten bleken daar veel voor te komen omdat bewoners meer dweilen dan schrobben. Het nagaan van alle vloerputten, watersloten en sifons in gebouwen – vooral op plaatsen waar weinig activiteit plaatsvindt – is daarom zinvol.

Meer ventileren

Daarnaast kunnen het aantal infecties verminderd worden door goed te ventileren. Het doel van ventileren is luchtreiniging door het verdunnen of verdringen van vervuiling (luchttoevoer) en het verwijderen van die vervuiling (luchtafvoer). Bij een hoger ventilatievoud (aantal malen dat er een hoeveelheid verse lucht wordt toegevoerd die gelijk is aan kubieke inhoud van de ruimte) kan meer vuile lucht verwijderd worden. Er is brede consensus dat ventilatie en luchtstromingen in gebouwen de overdracht van infectieziekten reduceert.

Het 24/7 ventileren in de nominale of hoogste stand wordt aanbevolen om de zwevende deeltjes in de lucht te verwijderen alsook om losgelaten deeltjes van oppervlakken te verwijderen. Het controleren hoe de bedrijfstijden staan ingesteld en op welke stand het systeem staat is hier dan ook relevant. Indien er meerdere ventilatiestanden ingesteld kunnen worden, kan er ’s nachts op een lagere stand geventileerd worden om ’s ochtends weer op maximale stand te ventileren.

TVVL Connect

Bovenstaand artikel is gebaseerd op een publicatie van TVVL Connect, een document is opgesteld met als doel om voorzorgsmaatregelen in gebouwen te treffen op basis van de meest recente beschikbare wetenschappelijke kennis. Lees het hele document op TVVL Connect.

 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Tom Cremers
Technisch Commercieel Manager
t.cremers@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands