De week van de circulaire economie

De week van de circulaire economie

De week van de circulaire economie

Deze week staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.
Het circulaire gedachtegoed is sterk in opkomst. Circulair is echter ook bijzonder complex. Het vereist mede- en samenwerking binnen, of het volledig herinrichten van, de volledige supply chain.

Volantis levert hieraan een bijdrage. In samenwerking met Concrefy, Hotraco Group en Dejatech, is in 2017 de stichting Circular Design Group opgericht. Dit is een half-open innovatie community van bedrijven in noord-Limburg met als doelstelling vernieuwende circulaire producten, diensten en gebouwen te ontwikkelen voor de industriële gebouwde omgeving. Het project kenmerkt zich door de triple-helix benadering door de combinatie te zoeken tussen overheid, ondernemingen en onderwijs, waarbij kennisontwikkeling niet het doel op zich is. Doelstelling is deze kennis te vertalen naar toegepaste producten en technieken die schaalbaar en economisch haalbaar zijn. Door studenten, hoogleraren en professionals uit het bedrijfsleven samen te laten werken in één community aan circulaire producten ontstaan creatieve, kennisintensieve en commercieel haalbare oplossingen die direct toepasbaar zijn in de markt.

In de afgelopen 3 jaar hebben 99 studenten van Fontys, HAN, HAS, Avans en Zuyd bijgedragen aan diverse onderzoeken vanuit het circulaire gedachtegoed. Met het opstarten van 7 bouwsteenprojecten die vitaal zijn voor een circulaire economie in 2050 is focus aangebracht en de activiteit versterkt.

Onze ultieme droom? Het bedrijfsleven, overheid en het onderwijs dichter bij elkaar brengen, waardoor we een broeinest van kennis kunnen vormen en de circulaire transitie kunnen versnellen. Hiermee kunnen we de Brightlands Campus Greenport verder ontwikkelen, waardoor we de regio vooruit kunnen helpen op het gebied van duurzaamheid en economische groei.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Tom Cremers
Technisch Commercieel Manager
t.cremers@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands