EED-audit

EED-audit

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, de zogenaamde EED vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Wanneer komt je in aanraking met de EED?

  • Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE?
  • Heeft de onderneming een jaaromzet >€ 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal > € 43 miljoen?
  • Geen vrijstelling middels MJA3 of MEE of gecertificeerd beheersysteem?

Ergens een positief antwoord? Dan is de energie-audit op u van toepassing. Er is werk aan de winkel.

Waarom een energie-audit?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen. Ook deelt u een overzicht met omvang en verdeling naar functies plus eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hierbij om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht proportioneel en voldoende representatief zijn.

De energie-audit is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet bedrijven en instellingen verleiden om meer maatregelen te treffen voor energiebesparing.

Wie stelt de energie-audit op?

Volantis Consultants kan voor u deze energie-audit verzorgen. Hierdoor krijgt u een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen uw onderneming. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Klik hier voor meer informatie over ons Energieadvies en/of neem contact op met:

Joris Ketelaars, Volantis Consultant

077 – 400 55 78 / 06 – 121 873 73

J.Ketelaars@volantis.nl