Naam stagiaire : Julie Lemmen
Onderwijsinstelling : Fontys Hogescholen Eindhoven
Opleiding : Werktuigbouwkunde
Stageopdracht : In het kader van mijn derdejaarsstage heb ik vanuit de Circular Design Group onderzoek gedaan naar de MPG, ofwel de milieuprestatie van gebouwen. De MPG is in het leven geroepen om naast de energieprestatie (EPG) ook aandacht te besteden aan de milieubelasting van materiaalgebruik binnen de bouw. De focus lag bij dit onderzoek op de installaties binnen de MPG en hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Uiteindelijk is hiervoor een MPG-tool opgezet, waarin richtlijnen zijn beschreven en waar de verschillende mogelijkheden voor installaties apart en gecombineerd geëvalueerd kunnen worden op milieuprestatie.
Ervaring bij Volantis : Mijn stageperiode bij Volantis is me erg goed bevallen. Er was goede begeleiding, een erg leuke sfeer en er waren meerdere studenten vanuit de Circular Design Group aanwezig om mee te overleggen. Naast het onderzoek naar de MPG heb ik de mogelijkheid gekregen om aan een aantal kleinere opdrachten te werken zoals een kort onderzoek naar het principe van een ‘urban food factory’ en een onderzoek naar tocht binnen een werkomgeving.

Verder heb ik via de Circular Design Group de mogelijkheid gekregen om verschillende bijeenkomsten bij te wonen en om als vertegenwoordigster van Limburg naar Denemarken te gaan, om deel te nemen aan Youthcore. Dit is een milieuconferentie waar de jeugd van Europa hun mening kan delen met provinciale politici.

Ik kijk dus terug op een leuke en leerzame periode, waarin ik niet alleen veel geleerd heb over de MPG, maar ook veel over de milieuproblematiek en over mezelf.