Naam stagiaire : Lotfy Aly
Onderwijsinstelling : Fontys Hogeschool
Opleiding : Engineering
Waarom Volantis :

Voor mijn afstuderen was ik op zoek naar een opdracht gerelateerd aan actualiteit en duurzame energietechnologieën. Hierbij wil ik graag direct een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming. Naar mijn inziens kan dat goed bij Volantis, omdat er geen sprake is van een commercieel belang. Dit zorgt voor een situatie waarbij het draait om presentaties van installaties, hierdoor leer je niet alleen over de kwaliteiten maar ook van gebreken van installaties.

Stageopdracht

:

In het klimaatakkoord is voor de sector ‘Gebouwde omgeving’ vastgelegd dat in 2050 woningen geen gebruik meer kunnen maken van aardgas voor de opwekking van warmte. De verandering die plaats zal vinden gaat gepaard met investeringen en kosten. Tijdens mijn afstuderen bij Volantis ben ik bezig geweest met het opstellen van een rekenmodel waarmee de financiële gevolgen voor deze verandering in kaart worden gebracht. Hiervoor was het van belang om de bouwfysische eigenschappen aan installatietechniek te koppelen aan investeringen, wat het een complete opdracht maakte.

Ervaring bij Volantis

:

Mijn afstudeerwerkzaamheden vonden plaats bij de business unit Systems & Energy te Eindhoven. Een kleine afdeling waarbij veel expertise in zowel installatie als bouwtechniek aanwezig is. Door de kleinschaligheid van deze afdeling ben je snel bekend met de collega’s en kon kennis door de aanwezige betrokkenheid makkelijk gedeeld worden. Daarnaast is er ook is er ruimte voor informele momenten die voor de nodige lach zorgden.

Leukste moment
bij Volantis

:

Meerdere malen tijdens mijn periode bij Volantis werden de weekenden feestelijk ingeluid. Hierbij werd het ontbreken van een kurkentrekken opgelost door de kurk met wat kracht de fles in te duwen. Dit resulteerde in een wijnfontein, ondanks de poging dit schoon te maken zijn de strijdvlekken vereeuwigd in de keuken.