Geluidslimiet voor warmtepompen

Geluidslimiet voor warmtepompen

Geluidslimiet voor warmtepompen

Nederland verduurzaamt, gelukkig! Inmiddels hebben veel huishoudens hun woning beter geïsoleerd, van zonnepanelen voorzien of wordt er verwarmd & gekoeld met een warmtepomp. Vooral de warmtepomp wint de laatste tijd aan populariteit, mede gedreven door het verbod van aansluiting op het aardgasnet bij nieuwbouw.

De warmtepomp heeft echter een groot nadeel. Een monotone brom die voor geluidsoverlast zorgt bij vele buren. Daarom wordt er per 2021 een nieuwe geluidsnorm aan deze warmtepompen gesteld. Momenteel ligt het limiet op 65 dB en deze zal in januari 2021 teruggeschroefd worden naar maximaal 40 dB. De voorgestelde eisen gaan over het geluidsniveau op de erfgrens met de buren. Deze geluidseisen gelden niet alleen voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor bestaande bouw.

Hoe kun je als eigenaar aan deze norm voldoen?

Allereerst is de positie van de warmtepomp belangrijk. Door deze op een tactische plek te positioneren, kan veel hinder voorkomen worden. Daarnaast kan er naar afscherming gekeken worden. Een geluidsisolerende laag of de juiste keuze qua beschutting.

Volantis kan helpen de juiste keuzes te maken. Wij adviseren graag over de mogelijkheden.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Koen Gommans
Consultant / Projectleider
k.gommans@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands