Kennissessie Huybregts Relou

Kennissessie Huybregts Relou

Vorige week mochten we een bijzondere kennisdeling verzorgen bij één van onze klanten, Huybregts Relou te Son. Op maat gemaakt, onderwerpen die er toe bijdragen dat processen beter lopen en dat faalkosten worden geminimaliseerd. Medewerkers die meer inzicht krijgen waarom dingen gemaakt moeten worden zoals ze bedacht zijn. Meer begrip over en weer, waardoor nog efficiënter gewerkt kan worden, zowel in het ontwikkeltraject, de aanbestedingsfase alsook in de uitvoering.

Joris Ketelaars verzorgde een sessie over de thermische schil en de actualiteit rondom BENG. Koen Gommans nam ons mee in de wereld van de akoestiek en de daarbij horende veel voorkomende onderwerpen en Gemma Sluijsmans deelde kennis over brandveiligheid en de actuele aandachtspunten.

Met grote tevredenheid kijken zowel Volantis als Huybregts Relou terug op deze bijeenkomst.

Willen jullie ook kennisdelen? Wij verzorgen uiteraard ook bij jullie een kennissessie. Neem gerust contact op.

Contact

  • The Netherlands