Maankwartier Complexe en slimme constructies

Maankwartier Complexe en slimme constructies

Uitgangspunten:

Het Maankwartier is een nieuw stadsgebied én een nieuwe aorta. De complexiteit wordt in hoge mate bepaald door het feit dat er aan weerszijden van het spoor een drielaagse, ondergrondse parkeerkelder wordt gebouwd en dat er over het in gebruik zijnde spoor heen wordt gebouwd. Met name de trillingsproblematiek vanuit spoorweg verkeer, zorgt voor een extra dimensie aan het constructief ontwerp.

Diensten:

  • Het constructieontwerp en de uitvoeringstekeningen zijn in een 3D-model ontwikkeld door middel van Building Information Model (BIM). Naast het constructieve ontwerp door Volantis hebben ook de architect, aannemer en installateur het BIM model gebruikt om de complexiteit van het gebouw en de techniek integraal inzichtelijk te maken en de juiste ontwerpkeuzes te maken.
  • Volantis heeft bijgedragen aan het ontwerp van de opwekking (Mijnwaterbronnen) van de energie-uitwisseling tussen gebouwen en techniekruimten in de gebouwen.

Resultaat:

Het project is nog in uitvoering. De verwachting is dat de nieuwe aorta een positieve bijdrage levert aan deze  krimpregio.

Project

  • Complexe en slimme constructies – BIM
  • Maankwartier

Sector

  • Wonen en werken, Leisure, Retail

Opdrachtgever

  • Jongen Bouwontwikkeling
  • Weller Ontwikkeling
  • Gemeente Heerlen
Volantis Buildings & Structures
Bert Schepers

Bert Schepers

Technisch Directeur / Senior Adviseur / Manager B&S

b.schepers@volantis.nl +31 (0)77 3515551

Building & Structures

Gemiddeld genomen, bedragen de kosten voor de hoofddraagconstructie ongeveer één derde van de totale bouwsom. Daarom kan gesteld worden, dat het belang van dit bouwelement groot is en dat constructieve veiligheid van essentieel belang is bij het realiseren van voldoende rendementen bij investeringen in Vastgoed.

Contact

  • The Netherlands
Share This