Duurzame Energie voor Mijnwater Heerlen

Duurzame Energie voor Mijnwater Heerlen

Uitgangspunten:

Het mogelijk maken om duurzame warmte en koude afkomstig van Mijnwater te benutten. Warmte (vanuit de diep gelegen oude mijngangen) en koude (vanuit de hoog gelegen oude mijngangen) wordt gewonnen.

Diensten Volantis:

  • Bijdragen aan het ontwerp van de opwekking (Mijnwaterbronnen), van de energie-uitwisseling tussen gebouwen en techniekruimten in de gebouwen;
  • Kwaliteitscontroles tijdens uitvoeringsfase.

Resultaat:

  • Een duurzame installatie die slim gebruik maakt van enerzijds warmte-uitwisseling tussen gebouwen en anderzijds de aanvullende warmte of koude levert vanuit de duurzame Mijnwaterbronnen.
  • Een zeer hoge mate van bedrijfszekerheid door dat altijd voldoende back-up aanwezig is om bij onverhoopte calamiteiten toch te kunnen voorzien in de warmte- en koude-levering.

 

Project

  • Duurzame Energie Mijnwater

Sector

  • Nuts en infra

Opdrachtgever

  • Mijnwater BV
Volantis Systems & Energy
Ivo Blezer

Ivo Blezer

Senior Adviseur / Manager Systems & Energy

i.blezer@volantis.nl
+31 (0)6 11 70 75 03
+31 (0)77 400 55 15

Systems & Energy

Vanuit de Business Unit Systems & Energy zoeken wij naar systemen die niet alleen comfort, veiligheid en gezondheid bevorderen, maar ook zorgen voor een positieve footprint op de omgeving en het milieu. Systems & Energy is expertpartner voor zowel conceptueel ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) als uitvoering (voorbereiding en installatie) en beheer en management. Met de focus op Industrie, Zorg, Onderwijs en Overheid.

Contact

  • The Netherlands
Share This