Nieuwbouw fabriek Sulfa DSM Geleen

Nieuwbouw fabriek Sulfa DSM Geleen

Uitgangspunten:

Volgens het ontwerp van een nieuwe ammoniumsulfaatfabriek (Sulfa DSM Geleen) op de Chemelot campus te Geleen moesten de betonvloeren traditioneel in het werk gestort uitgevoerd worden. De hiermee verbonden doorstempeling van de belastingen en de lange standtijd van de stempels leidden tot een probleem in de tijdsplanning.

Diensten Volantis:

Het ontwerp van een breedplaat-ribbenvloer, die aan alle randvoorwaarden, zoals een strenge vereiste scheurvorming, grote sparingen, vloersprongen, grote puntbelastingen, geringe doorbuiging en verankering van het opstorten voldoet en die niet doorgestempeld hoeft te worden.

Resultaat:

Deze oplossing heeft geleid tot een snellere oplevering, een aanzienlijke kostenbesparing ten aanzien van de bouw en extra winst voor Sulfa door het eerder kunnen opstarten van de productie.

Project

  • Complexe en slimme constructies Nieuwbouw fabriek Sulfa DSM Geleen

Sector

  • Industrie

Opdrachtgever

  • BAM Civiel Zuidoost
Volantis Buildings & Structures
Bert Schepers

Bert Schepers

Technisch Directeur / Senior Adviseur / Manager B&S

b.schepers@volantis.nl +31 (0)77 3515551

Building & Structures

Gemiddeld genomen, bedragen de kosten voor de hoofddraagconstructie ongeveer één derde van de totale bouwsom. Daarom kan gesteld worden, dat het belang van dit bouwelement groot is en dat constructieve veiligheid van essentieel belang is bij het realiseren van voldoende rendementen bij investeringen in Vastgoed.

Contact

  • The Netherlands
Share This