Nieuwbouw Vincentius voor de Zorggroep

Nieuwbouw Vincentius voor de Zorggroep

Uitgangspunten:

Het maken van een constructieontwerp als onderdeel van een integraal ontwerp- en bouwteam ten behoeve van de nieuwbouw van het Vincentiushof.

Diensten Volantis:

Als hoofdconstructeur en Revit modelleur heeft Volantis het constructieontwerp in een 3D-model ontwikkeld door middel van Building Information Model (BIM). Het 3D-model levert de correcte en actuele  informatie ten behoeve van zowel de ontwerpende partijen als de ketenpartners gedurende het gehele bouwproces.

Resultaat:

  • Er kan continu gemonitoord worden of het project nog binnen budget valt en/of knelpunten heeft, waardoor faalkosten geminimaliseerd worden.
  • Het 3D BIM model biedt niet alleen tijdens het bouwproces vele voordelen, maar ook ten aanzien van het beheer en onderhoud.

Project

  • Geavanceerde analyse & modeleren Nieuwbouw Vincentius

Sector

  • Zorg

Opdrachtgever

  • Smeets Bouw
Volantis Buildings & Structures
Bert Schepers

Bert Schepers

Technisch Directeur / Senior Adviseur / Manager B&S

b.schepers@volantis.nl +31 (0)77 3515551

Building & Structures

Gemiddeld genomen, bedragen de kosten voor de hoofddraagconstructie ongeveer één derde van de totale bouwsom. Daarom kan gesteld worden, dat het belang van dit bouwelement groot is en dat constructieve veiligheid van essentieel belang is bij het realiseren van voldoende rendementen bij investeringen in Vastgoed.

Contact

  • The Netherlands
Share This