Ontwerp Productiehal Seco

Ontwerp Productiehal Seco

Uitgangspunten:

Strategisch management van de utilities, zoals warmte, koude opwekking, filterinstallatie, persluchtinstallaties en proces (olie)- koelinstallaties.

Diensten Volantis:

Door onze structurele begeleiding zijn zowel de verwarmingsinstallatie, koude opwekking, klimaatinstallatie, olienevel filterinstallatie, oliekoelinstallatie en gebouwenbeheerinstallatie geoptimaliseerd. Met hierbij continu aandacht voor het milieu, duurzaamheid en economische haalbaarheid.

De vrijkomende warmte van de koelprocessen wordt gebruikt voor de verwarming van de gebouwen en de ventilatie lucht. De proces olie temperatuur wordt momenteel zodanig geregeld dat deze binnen 0,2 ºC nauwkeurig wordt geregeld, zelfs bij een sterk wisselende vermogensvraag.

Resultaat:

Een overzichtelijke, betrouwbare en stabiele installatie met een significante verbetering in de product en proceskwaliteitsbeheersing. Door het verbeteren van de olienevelfilter zijn zowel de luchtkwaliteit en de arbeidsomstandigheden in de productieomgeving geoptimaliseerd en wordt ruimschoots voldaan aan de emissie-eisen naar buiten toe.
.

Project

  • Strategisch utilities- en energie-management

Sector

  • Industrie

Opdrachtgever

  • Seco Jabro Tools
Volantis Industrial Experts
Ruud Reinders

Ruud Reinders

Senior Adviseur / Manager Industrial Experts

r.reinders@volantis.nl +31 (0)6 51 44 13 02 +31 (0)77 400 55 16

Industrial Experts

Industrial Experts focust op de volgende kern activiteiten:

  1. Ontwikkeling productiefaciliteiten
  2. Verbeteren Productie en proces omgeving
  3. Strategisch Utilities en building management
  4. Project en Construction management

Contact

  • The Netherlands
Share This