Productie- en procesomgeving Hauck

Productie- en procesomgeving Hauck

Uitgangspunten:

De oude koelinstallatie is voor verbetering vatbaar om aan de eisen van de aangesloten productie installaties te kunnen voldoen.

Diensten Volantis:

Volantis heeft nulmetingen verricht en de bestaande situatie en werking van de installatie in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens en de gewenste toekomstige wijzigingen en flexibiliteit is een koelsysteem ontworpen dat zowel zeer snelle temperatuur schommelingen vanuit het proces als grote variaties in volumestromen feilloos kan opvangen en weg regelen.

In de oplossing is tevens een warmtepomp geïntegreerd waardoor de restwarmte van het proces gebruikt wordt voor de verwarming en ventilatie van het gehele complex.

In de nieuwe installatie zijn tevens diverse metingen ingebouwd op basis waarvan gecontroleerd kan worden of de installaties nog voldoende reserve capaciteit heeft voor het aansluiten van nieuw equipement.

Resultaat:

De opdrachtgever heeft een installatie, die nu op diverse temperatuurniveaus de gewenste koelwater temperatuur en de gewenste volumestroom krijgt aangeleverd en onafhankelijk van welke andere productie-installatie dan ook.

Project

  • Verbetering productie- en procesomgeving
    Proceskoeling

Sector

  • Industrie

Opdrachtgever

  • Hauck Heat Treatment
Volantis Industrial Experts
Ruud Reinders

Ruud Reinders

Senior Adviseur / Manager Industrial Experts

r.reinders@volantis.nl +31 (0)6 51 44 13 02 +31 (0)77 400 55 16

Industrial Experts

Industrial Experts focust op de volgende kern activiteiten:

  1. Ontwikkeling productiefaciliteiten
  2. Verbeteren Productie en proces omgeving
  3. Strategisch Utilities en building management
  4. Project en Construction management

Contact

  • The Netherlands
Share This