Projectmanagement Via Creandi Leolux

Projectmanagement Via Creandi Leolux

Uitgangspunten:

Meubelfabrikant Leolux heeft haar roots in Venlo. Op twee hoofdlocaties liggen gebouwen waar meubels ontworpen, geproduceerd en gedistribueerd worden. Om dat proces zo optimaal mogelijk te maken, zoekt het bedrijf steeds naar nieuwe, liefst bijzondere huisvestingsoplossingen die het productie en logistieke proces optimaliseren. Vanwege de opslag van onderdelen en meubels moet de hal aan stevige brandveiligheideisen voldoen.

Diensten Volantis:

Volantis en Leolux werken al tientallen jaren innig samen. Als huisadviseur zijn we bij zeer vele projecten betrokken geweest. Volantis was projectmanager van het totale bouwproject Via Creandi en verzorgde tevens het ontwerp van de technische installaties, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel stond.

Daarnaast heeft Volantis het ontwerp gemaakt ten aanzien van de gehele brandveiligheid.

Resultaat:

De Leoluxfabrieken aan de Marinus Dammeweg zijn opnieuw ingericht. Ook is tegenover de bestaande gebouwen een hal gebouwd van ruim 7.000 m2 met palletplaatsen als basis. Nu is een gedeelte als afdeling omgebouwd voor lijmspuiten en rompenmontage. Dit vormt momenteel het efficiënte logistieke middelpunt van alle expeditie en opslagactiviteiten. In de expeditie- en opslaghal is tevens het bezoekerscentrum gevestigd met daaraan een bezoekersroute gekoppeld, genaamd ‘Via Creandi’ (weg van de creatie).

Het oude en nieuwe gedeelte wordt op een bijzondere manier verbonden door een brug met een overspanning van 60 meter en acht meter breed. Via deze overkapte verbinding vindt door middel van een transportband het interne transport van meubels plaats van het expeditie- en opslaggedeelte naar het ‘maakgedeelte’.

Door toepassing van restenergie bespaart Leolux per jaar ongeveer 225.000 m3 aan aardgas hetgeen 445,5 ton per jaar CO2-reductie oplevert. Leolux heeft ook een duurzame oplossing toegepast voor het hergebruik van hemelwater. De regen die op het dak terecht valt, komt niet terecht in het riool. Het gaat via een hemelwaterafvoer naar een speciaal daarvoor aangelegde wadivijver voor het gebouw, die de voorkant van het gebouw hiermee nog een extra allure geeft.

De hal voldoet aan de hoge brandveiligheidseisen. Om de sprinklerinstallaties te ‘voeden’ bij brand, is er in het gebouw een tank geplaatst waar bijna 600 m3 water in opgeslagen is. Er is voor gekozen om deze voorraadtank binnen neer te zetten, zodat het gebouw aan de buitenkant niet ontsierd wordt.

Citaat opdrachtgever:

“De experts van Volantis werken conform een goed georganiseerde en gestructureerde aanpak en hebben over een hoog kennisniveau.” Huub Rademakers, Facility Director Cabane Estate

Project

  • Projectmanagement
  • Herinrichting fabrieken en nieuwbouw expeditie- en opslaghal Leolux

Sector

  • Industrie, utiliteit

Opdrachtgever

  • Cabane Estate
Volantis Industrial Experts
Ruud Reinders

Ruud Reinders

Senior Adviseur / Manager Industrial Experts

r.reinders@volantis.nl +31 (0)6 51 44 13 02 +31 (0)77 400 55 16

Industrial Experts

Industrial Experts focust op de volgende kern activiteiten:

  1. Ontwikkeling productiefaciliteiten
  2. Verbeteren Productie en proces omgeving
  3. Strategisch Utilities en building management
  4. Project en Construction management

Contact

  • The Netherlands
Share This