Strategisch beheer Volksbelang

Strategisch beheer Volksbelang

Uitgangspunten:

Traditionele contractvormen kunnen leidden tot veel klachten en een hoge belasting van het personeel van de opdrachtgever. Dat heeft verschillende oorzaken:

 • Bij standaard onderhoudscontracten stuurt de opdrachtgever alle partijen aan, is verantwoordelijk voor coördinatie en het aanspreekpunt voor alle storingen en klachten. Bij volledige outsourcing controleert de contractant zijn eigen werk en is derhalve niet kritisch.
 • De onderhoudspartijen hebben geen prikkels tot optimalisatie ofwel tot terugdringen van het aantal storingen en klachten.
 • Omdat veel kosten niet onder de overeenkomst vallen, zijn onverwachte bijkomende kosten hoog.
 • De onderhoudspartijen missen de expertise die nodig is voor beheer. Het goed laten functioneren van installaties is iets anders dan het goed kunnen maken van installaties. Zoals een autocoureur andere vaardigheden heeft dan een automonteur.
 • Uit monitoring bleek dat oplossingen van klachten in 2014/2015 leidden tot meer inzet van de warmtepompen en een hoger elektriciteitsverbruik.

Diensten Volantis:

Scheiding van uitvoering en aansturing, het beste van twee werelden. Uitvoering door onderhouds-installateurs en aansturing door Volantis.

Resultaat:

 • Structurele afname van storingen en klachten;
 • Afname energieverbruik;
 • Het systeem voldoet ruimschoots aan de wet- en regelgeving;
 • Door de strategie in de aansturing van de warmtepompen aan te passen aan de nieuwe, klachtenvrije, situatie is het energieverbruik in 2015/2016 gedaald tot iets onder het niveau van 2014.

Project

 • Strategisch beheer & Management Koninginnehof en Parc Hortensia

Sector

 • Wonen

Opdrachtgever

 • Volksbelang
Volantis Systems & Energy
Ivo Blezer

Ivo Blezer

Senior Adviseur / Manager Systems & Energy

i.blezer@volantis.nl
+31 (0)6 11 70 75 03
+31 (0)77 400 55 15

Systems & Energy

Vanuit de Business Unit Systems & Energy zoeken wij naar systemen die niet alleen comfort, veiligheid en gezondheid bevorderen, maar ook zorgen voor een positieve footprint op de omgeving en het milieu. Systems & Energy is expertpartner voor zowel conceptueel ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) als uitvoering (voorbereiding en installatie) en beheer en management. Met de focus op Industrie, Zorg, Onderwijs en Overheid.

Contact

 • The Netherlands
Share This