BrabantWonen/Zorg – Strategisch beheer en magement

BrabantWonen/Zorg – Strategisch beheer en magement

Uitgangspunten:

 • Het in kaart brengen van de installatietechnische waarde van het vastgoed van de combinatie BrabantWonen en BrabantZorg. Voor Woningcorporatie BrabantWonen (verhuurder) en Brabant Zorg (huurder) was het wenselijk om vastgoed en zorg te scheiden.
 • Het optimaliseren van het beheer en onderhoud van het vastgoed.

Diensten Volantis Services:

 • Volantis ondersteunt de opdrachtgever als onafhankelijke expertpartner bij het strategisch beheer en onderhoud, met als doel optimalisatie en levensduurverlenging van de gebouwen en installaties. Dit betreft de volgende diensten:
  • Het verrichten van een nulmeting van de status van de gebouwen en de beheer- en onderhoudsprocessen.
  • Laten uitvoeren van een beoordeling van de installatietechnische onderhoudsstatus van de verschillende elementen conform NEN 2767.
  • Het onderbouwen van strategische keuzen.
  • Borgen dat voldaan is aan de wettelijke voorschriften (verplichte inspecties, legionella- veiligheid, brandveiligheid, beheer bodemenergiesystemen).
  • Het jaarlijks bijstellen van het MJOP op basis van de gewijzigde toekomstverwachtingen, het gedetailleerd beoordelen van vervangingen en adviseren wat de meest zinvolle oplossing is op basis van de Total Costs of Owenership (TCO) en de verwachte exploitatieperiode.
  • Het energie-, comfortmanagement en klimaatbeheersing.
  • De afhandeling van klachten en storingen via een eigen portal.
  • Het aansturen en optimaliseren van dagelijks onderhoud.
  • Het continu monitoren van het functioneren van installaties en zorgen voor verstellingen of aanpassingen om de prestaties te verbeteren.
 • Het opstellen van een meer jaren stappenplan ten aanzien van Legionella, WKO en regeltechniek.
 • Het structureel oplossen van langlopende klachten of storingen.
 • Fungeren als technische vraagbaak.
 • Het begeleiden van de aanbesteding ten aanzien van het onderhoud, inclusief het opstellen van een prestatiegericht activiteitencontract (een contract wat continu geoptimaliseerd wordt).

Resultaat:

 • De klant heeft weer controle over de onderhoudsprocessen en het gevoel er niet alleen voor te staan.
 • Krachtige, onafhankelijke, interne verantwoording van kosten en beslissingen.
 • Inzicht in gebouw prestaties (klachten, storingen,energieverbruik) door middel van een dashboard.
 • Optimalisatie van de gebouw prestaties.
 • Efficiënter onderhoud van het vastgoed en de installaties.
 • Een hogere tevredenheid van de gebruikers van de gebouwen.
 • Lagere energiekosten.
 • Een verlenging van de levensduur van de gebouwen en de installaties.
 • Een beter binnenklimaat.
 • Een inzichtelijk en actueel meerjaren-onderhoudsplan.
 • Een gedegen basis voor plan- en besluitvorming voor de lange termijn

Quote opdrachtgever:

“Volantis adviseert enerzijds en ontzorgt anderzijds BrabantWonen”

Wim van Helvoort

Project

 • Strategisch beheer en management

Sector

 • Wonen en Zorg

Opdrachtgevers

 • BrabantWonen
 • BrabantZorg
Ivo Blezer

Ivo Blezer

Senior Adviseur / Manager Systems & Energy

i.blezer@volantis.nl
+31 (0)6 11 70 75 03
+31 (0)77 400 55 15

Systems & Energy

Vanuit de Business Unit Systems & Energy zoeken wij naar systemen die niet alleen comfort, veiligheid en gezondheid bevorderen, maar ook zorgen voor een positieve footprint op de omgeving en het milieu. Systems & Energy is expertpartner voor zowel conceptueel ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) als uitvoering (voorbereiding en installatie) en beheer en management. Met de focus op Industrie, Zorg, Onderwijs en Overheid.

Share This