Relatiedag Volantis Information Architects

Relatiedag Volantis Information Architects

Wij kijken terug op een succesvolle relatiedag van Volantis Information Architects d.d. 29/11/2018. Met dank aan de sprekers en de deelnemers van deze sessie.

Uit de evaluatieformulieren is naar voren gekomen, dat de deelnemers zeer tevreden zijn geweest over het programma en de bijeenkomst als zinvol hebben ervaren en met een ruime 8 hebben gewaardeerd.

Onderstaand vindt u de presentaties van deze dag:

Indien u nog vragen heeft over een van de presentaties, de Meridian Mobile oplossingen die u heeft kunnen uitproberen of anderszins, kunt u contact opnemen met:

Dimitrie Sonnemans: 077-4005526 of d.sonnemans@volantis.nl.