Door slim onderhoud behalen duurzame ambities

Door slim onderhoud behalen duurzame ambities

Nieuwe duurzame en complexe installaties beloven veel besparing en comfort. Maar in veel gebouwen presteert deze techniek nog ondermaats. Waar ligt dat aan en hoe kunnen we dat verbeteren? 

In het  artikel ‘Hoe slim onderhoud de duurzame belofte waarmaakt‘ wordt op deze vraag in gegaan. Volantis deelt de conclusie van de auteur, dat we steeds duurzamer ontwerpen en bouwen, maar dat in de praktijk vaak toch niet het maximale resultaat qua comfort en energieprestaties wordt behaalt. Regelmatig wordt dit veroorzaakt door het niet goed inregelen van de installaties, maar veelal gaat het mis door het onderschatten van het belang van goed onderhoud.

Het moge duidelijkheid zijn dat dit zeer ongewenst is voor de gebouweigenaar en het milieu.  Maar ook voor ingenieurs die gebouwinstallaties ontworpen hebben die tegemoet komen aan de hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, comfort en lifetime performance. Dan is het zeer spijtig om te zien dat – door bepaalde keuzes/handelingen in de uitvoerings– en onderhoudsfase – de gewenste resultaten conform het ontwerp, in de praktijk niet behaald worden.

Dat is de reden dat Volantis een apart team heeft samengesteld, dat zich volledig richt het strategisch beheer en management (Volantis Services). Met als doel het behalen van de gewenste prestaties door het optimaliseren en het verlengen van de levensduur van gebouwen en installaties.

Download de leaflet Volantis Services