Stikstofberekeningen: Nieuwe versie AERIUS Calculator

Stikstofberekeningen: Nieuwe versie AERIUS Calculator

Stikstofberekeningen: Nieuwe versie AERIUS Calculator

15 oktober a.s. is de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator gepland. Deze rekenmodule moet worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee het effect van een project, zoals een appartementencomplex of industriële uitbreiding, op Natura 2000 gebieden wordt berekend. Als uit deze berekeningen blijkt dat er geen negatief effect plaats vindt in Natura 2000 gebieden, kan het project vergund worden. Deze stikstofberekeningen zijn daarom essentieel bij voorgestane ontwikkelingen.

Wijzigingen
De wijzigingen hebben betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, rekenmodellen en achtergronddepositie. Zo gaan er aanpassingen op emissiefactoren bij de mobiele werktuigen, wegverkeer, binnenvaart, zeescheepvaart en stallen plaatsvinden. Nieuw is daarbij dat voor mobiele werktuigen in de aanlegfase van een project onderscheid gemaakt moet worden in de stikstofdepositie ten gevolge van gebruik bij belasting en bij stationair gebruik. Daarnaast zijn de emissiefactoren herzien.
Uit de eerste berichten en modelexercities onzerzijds hieromtrent blijkt dat de veranderingen aangrijpend zijn en kunnen leiden tot een hogere berekende stikstofdepositie.

Vergunningverlening
De nieuwe AERIUS Calculator, AERIUS 2020, zal vanaf de release gebruikt moeten worden bij toestemmingsverlening (vergunningen) voor projecten. Doordat de actualisatie in AERIUS gevolgen heeft voor de berekeningsmethodiek, wordt (voor projecten waarvoor er voor 15 oktober nog geen definitief besluit genomen is) een herberekening met de nieuwe versie aanbevolen.

Graag bespreken wij met u wat de consequenties zijn voor uw project(en) en bekijken we samen de mogelijke oplossingen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Julie Lemmen
Junior Consultant
j.lemmen@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands