Terugblik op 2017

Terugblik op 2017

Hele fijne feestdagen en een duurzaam en succesvol 2018!

Zoals gebruikelijk, blikken we aan het eind van het jaar nog altijd even terug op afgelopen jaar.

Voor Volantis is 2017 een zeer mooi jaar geweest. Naast het feit dat het voor ons een feestelijk jaar is geweest, vanwege ons 65-jarig jubileum, hebben wij veel nieuwe klanten mogen verwelkomen en uitdagende projecten mogen realiseren. Graag blikken we kort met u terug.


Nieuwe opdrachtgevers

Zo hebben wij dit jaar een aantal grote industriële opdrachtgevers mogen verwelkomen, waaronder Bayer en de Boston Scientific Group. Een mooie toevoeging aan onze bestaande industriële portefeuille.


Nieuwe projecten

Aangezien we niet alle projecten de revue kunnen laten passeren, hierbij een selectie:

 • Als integraal ontwerper en adviseur is Volantis inmiddels met de laatste loodjes bezig voor de herontwikkeling van onze thuislocatie Villa Flora in opdracht van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het project betreft een forse uitbreiding van de technische infrastructuur ten behoeve van het UM Laboratorium, Smood Cooker, 32 modulaire onderzoek boxen, vernieuwing van de entree en horeca voorziening. Ook de bijbehorende brandveiligheidsaspecten, akoestiek en vergunningsverlening waren onderdeel van onze werkzaamheden.
 • Na jaren voorbereiding, is in november jl. op spectaculaire wijze (met een 52 meter hoge kraan van maar liefst 400 ton) een start gemaakt met het circulaire bouwproject Superlocal te Kerkrade. Volantis is als constructeur voor het gehele SuperLocal project de spin in web.
 • Als adviseur duurzaamheid/energie zijn wij betrokken bij nieuwbouwprojecten zoals het Gezondheidscentrum en groepswoningen te Gemert en in herbestemmingsprojecten, zoals Martinetstraat te Deurne, waarbij ook brandveiligheid en bouwfysica integraal worden beoordeeld
 • Metals Chemicals Maastricht B.V., inzamelaar van oxidische zinkhoudende residuen, hebben wij succesvol begeleid bij het opzetten en implementeren van een veiligheidsbeheersysteem in het kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen en haar milieuzorgsysteem, op basis van de nieuwe norm NEN-EN-ISO 14001:2015.

Naast nieuwbouw en renovatie ontzorgt Volantis ook haar opdrachtgevers op het gebied van strategisch beheer en management, onder de noemer Volantis Services.  In 2017 hebben wij de volgende nieuwe opdrachtgevers mogen verwelkomen:


Afgeronde projecten

Dit jaar hebben we de volgende grotere projecten hebben afgerond:

 • De nieuwbouw van het distributiecentrum DHL Supply Chain, waarbij Volantis als integraal adviseur betrokken is geweest. Inmiddels is de tweede fase van dit distributiecentrum opgestart, waarbij wij wederom als integraal adviseur betrokken zijn.
 • Het Maankwartier, een nieuw stadsgebied én een nieuwe aorta in Heerlen, waarvoor Volantis als constructief ontwerper verantwoordelijk was.
 • De nieuwbouw van fase 4 van het Designer Outlet Roermond. Volantis was hier onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp en de begeleiding van de realisatie van de E- en W-installaties, bouwfysica, brandveiligheid, ontvluchting en infra.
 • Het zeer ambitieuze C2C project, Sportzaal Zuid te Venlo, waar Volantis als ontwerper en adviseur betrokken was bij de E- en W-installaties, duurzame energie en bouwfysica.

Overig nieuws

 • Start Circular Design Group: Op 1 januari dit jaar is het project Circular Science Center officieel van start gegaan. Het project is opgezet door stichting Circular Design Group, een initiatief van B|A|S Research & Technology, Hotraco Group, Dejatech en Volantis.
 • Start VR room: Om onze opdrachtgevers in een vroeg stadium van het ontwerpproces een realistisch beeld te geven van hun toekomstige gebouw, heeft Volantis een Virtual Reality Room ingericht. Hierdoor kunnen onze opdrachtgevers al in een heel vroeg stadium een rondleiding krijgen door hun nog te bouwen productie plant. Een groot succes, zoals blijkt uit het feit dat zelfs onze Japanse opdrachtgevers het de moeite waard vinden om hiervoor de overtocht van Tokio naar Venlo te maken.

Volantis team

Om dit allemaal mogelijk te maken, investeert Volantis continu in kennis en kunde van onze medewerkers. Uiteindelijk ligt hier onze kracht. Wij zijn dan ook verheugd dat wij dit jaar ons team hebben kunnen versterken met de komst van onderstaande talenten:

 • Leo Martens, Projectmanager/Adviseur  Industrial Experts
 • Ruud Schepers, Specialist/Adviseur Industrial Experts
 • Eric Meuwissen, Senior Projectmanager/Adviseur Systems & Energy
 • Math Daemen, Senior Projectmanager/Adviseur Systems & Energy
 • Jues Debije, Junior Constructeur/Modelleur Building & Structures
 • Jack Coppen, Senior Consultant/Projectleider Information Architects
 • Rolf Bastiaans, Senior Consultant/Projectmanager Information Architects