Visie Volantis op klimaatinstallaties en Corona

Visie Volantis op klimaatinstallaties en Corona

Visie Volantis op klimaatinstallaties en Corona

In de media zijn strijdige berichten te lezen over de verspreiding van het Corona- virus. Wetenschappers spreken elkaar tegen. Inzichten lijken om de haverklap te wijzigen. Hoe bepaal je als gebruiker, gebouweigenaar of beheerder dan wat wijsheid is? Op basis van jarenlange ervaring met het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen hebben wij wel een visie, die we graag met jou delen.

Wat weten we wel?
Uit ervaring met hygiëne vraagstukken weten we dat verspreiding van schimmels, bacteriën en virussen, zoals het Corona-virus, met vele aspecten te maken heeft. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar: schoonmaakbeleid, de staat van onderhoud van luchtbehandelingssystemen, gebouwgebruik en bezetting, bouwfysische aspecten, de wijze van ventileren, filteren, koelen en verwarmen, luchtverdeling, enzovoort.

Ook weten we dat bacteriën en virussen zich kunnen verspreiden via aerosolen. Een bekend voorbeeld is de legionellabacterie. Daarvan is bekend dat deze verspreid wordt door aerosolvorming aan tappunten (douches, kranen). Doordat aerosolen zo klein zijn (zie afbeelding), blijven ze gemakkelijk minutenlang door de ruimte en in installaties zweven. De zwevende druppeltjes kunnen door een persoon ingeademd worden, die dan wordt besmet.

Vanwege de complexiteit, de vele aspecten die een rol spelen, is het niet mogelijk om voor iedere situatie een pasklaar antwoord te geven, hoe graag we dat ook zouden willen.

We hebben wel enkele basisregels opgesteld:

  1. Voorkom besmetting zoveel mogelijk, conform de richtlijnen van het RIVM.
  2. Zorg voor voldoende hygiëne, zowel in ruimten, op apparaten en meubilair, als in klimaatsystemen.
  3. Voorkom aerosolvorming, bijvoorbeeld door goede temperatuur- en vochtbeheersing.
  4. Voorkom dat verontreinigde lucht in contact komt met schone lucht (zoals bij uitmondingen, in mengsecties of in warmtewielen).
  5. Schakel installaties die vorming en verspreiding van aerosolen bevorderen uit (zoals mobiele en kleinere koelunits of “airco’s”, recirculatiesystemen en warmtewielen).
  6. Zorg ervoor dat verontreinigingen in de lucht en aerosolen, effectief afgevoerd worden door goed en effectief te ventileren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende ventilatie, juiste roosterkeuze, juiste positionering.

Laat in geval van twijfel bovenstaande aspecten onderzoeken. Zorg er in ieder geval voor dat u hierin degelijk geadviseerd en begeleid wordt.

Wij helpen u graag! Neem gerust contact met ons op. Of het nu gaat om enkele vragen, over het maken en uitvoeren van beleid, of over techniek.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact op met:

Tom Cremers
Technisch Commercieel Manager
t.cremers@volantis.nl

Contact

  • The Netherlands