Geluidoverlast door warmtepompen: Bouwbesluit wijzigt per 1 januari 2020

Geluidoverlast door warmtepompen: Bouwbesluit wijzigt per 1 januari 2020

Om te voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) en het aardgasloos bouwen, worden warmtepompen steeds vaker toegepast. Dit kan leiden tot een toename van geluidhinder bij omwonenden. Nieuwe voorschriften met betrekking tot dit installatiegeluid moeten in werking treden op 1 januari 2020.

Klik hier voor het volledige artikel.

Contact

  • The Netherlands